ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3 โครงการออกแบบพัฒนาและติดตั้งโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3 โครงการออกแบบพัฒนาและติดตั้งโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมีผู้แทนบริษัทเมโมรฯ และ สหกรณ์นำร่อง 16 สหกรณ์เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้า ปัญหา และอุปสรรค ในการดำเนินโครงการ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 601 สำนักงาน ชสอ.
วันที่เขียนข่าว : 26 ส.ค. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM