ชสอ. รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ปี 2558

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. รับมอบโล่รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2558 (ประเภทรางวัลดีเด่น ระดับจังหวัด) จาก นายวรานนท์ ปีติวรรณ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันตก ประจำปี 2558 ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมฮิลตันหัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่เขียนข่าว : 24 ส.ค. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM