ชสอ. มอบเงินสนับสนุนชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. มอบเงินสนับสนุนชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ในโครงการสัมมนาทางวิชาการ "พิชิตความเสี่ยงของสหกรณ์ให้ปลอดภัย" โดยมี นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด จากนั้นเป็นวิทยากรในการเสวนาร่วมกับ พ.ต.อ.นายแพทย์ ดนุกฤต กลัมพากร และนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ อาคารกองฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
วันที่เขียนข่าว : 21 ส.ค. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM