สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานผ้าไตรเพื่อทอดกฐิน ให้ ชสอ. เชิญมาทอดถวายที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดวรจันทร์ ต.โพธิ์พระยา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
[เอกสารแนบ]

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานผ้าไตรเพื่อทอดกฐิน ให้ ชสอ. เชิญมาทอดถวายที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดวรจันทร์ ต.โพธิ์พระยา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตรงกับวันขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๑๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. จัดโดย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)  ร่วมกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถชำรุดทรุดโทรม 
 
 
          ในการนี้ ชสอ. มีความยินดีขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีดังกล่าวตามกำลังทรัพย์และศรัทธา โดยขอให้โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย  จำกัด   สาขาวงศ์สว่าง    ชื่อบัญชี  กฐิน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย   จำกัดเลขที่บัญชี ๑๙๓-๐-๑๕๔๕๖-๙ และกรุณาส่งโทรสารใบตอบรับการนำส่งเงินพร้อมสำเนาใบสำคัญการโอนเงิน  ไปยัง ชสอ. ทราบด้วยเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบยอดเงินทำบุญและการจัดทำใบอนุโมทนาบัตรต่อไป
 
 
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายสำนักงาน โทร. 0 2496 1199  ต่อ  115. 116
วันที่เขียนข่าว : 14 ส.ค. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM