ชสอ. ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น
[เอกสารแนบ]

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) มีความประสงค์ที่จะบริหารเงินทุนหมุนเวียนของ ชสอ. ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สหกรณ์สมาชิกเป็นสำคัญ และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระดอกเบี้ยจ่ายของสหกรณ์อีกทางหนึ่งด้วยจึงได้จัดให้มีโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่นขึ้น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
หรือ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายสินเชื่อ โทร. 0 2496 1199 ต่อ 212-216, 223 และ 226
วันที่เขียนข่าว : 07 ส.ค. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM