ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเมธาวลัย จังหวัดเพชรบุรี

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่สินเชื่อ พร้อมทั้งบรรยายเรื่อง บทบาทหน้าที่และลักษณะงานของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเมธาวลัย จังหวัดเพชรบุรี โดย ชสอ. ได้จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับเจ้าหน้าที่สินเชื่อขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ได้เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ในการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และบรรลุเป้าหมายที่สหกรณ์ตั้งไว้

 
วันที่เขียนข่าว : 06 ส.ค. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM