ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในการประชุม การจัดเตรียมกิจกรรมวันออมแห่งชาติประจำปี 2558

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในการประชุม การจัดเตรียมกิจกรรมวันออมแห่งชาติประจำปี 2558 โดยมี นายเสกสรรค์ โสภารัตน์ กรรมการ ชสอ. และประธานกรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่า สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ผู้แทนสหกรณ์ทุกประเภทในจังหวัดอุดรธานี และสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมธรรมสัตยศึกษากร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ซึ่งในวันนี้จะเป็นการประชุมเตรียมความพร้อมและประสานความร่วมมือกันของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2558 วันที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ จังหวัดอุดรธานี
วันที่เขียนข่าว : 04 ส.ค. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM