ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานเปิดการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2 โครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานเปิดการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2 เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ และสรุปปัญหาอุปสรรคภายหลังจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลระบบงานสหกรณ์ โดยมีผู้แทนสหกรณ์ 16 สหกรณ์ และบริษัท เมโทรซิสเต็มส์ฯ เข้าร่วมประชุม วันที่ 28 ก.ค. 2558 ณ ห้องประชุม 601 ชสอ.
วันที่เขียนข่าว : 28 ก.ค. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM