ชสอ. เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์นำร่องใช้โปรแกรมฯ ณ สอ.กระทรวงวิทยาศาตร์ฯ จก.

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์และร่วมเก็บข้อมูลระบบเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์นำร่องใช้โปรแกรมฯ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงวิทยาศาตร์ฯ จำกัด เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 58 
 
วันที่เขียนข่าว : 23 ก.ค. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM