"การปรับตัวในยุคปฏิรูปสหกรณ์ : ผลกระทบและการฟื้นฟู"

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นวิทยากรในการอภิปราย เรื่อง ทิศทางการปฏิรูปและการปรับตัวการบริหารงานสหกรณ์ในสถานการณ์ปัจจุบัน ร่วมกับ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจที่ 15 นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ รองประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และรองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ภายในงานสัมมนาทางวิชาการ "การปรับตัวในยุคปฏิรูปสหกรณ์ : ผลกระทบและการฟื้นฟู” จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.อาบ นคะจัด นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด และ รศ.ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่เขียนข่าว : 03 ก.ค. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM