ชสอ. ร่วมประชุมกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. พื้นที่ 1

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. ร่วมประชุมกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. พื้นที่ 1 พร้อมรับมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ ชสอ. จากนพ.สุรินทร์ สูอำพัน ประธานกรรมการชมรมฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กทม.พื้นที่ 1
วันที่เขียนข่าว : 02 ก.ค. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM