พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “แผนพัฒนาวิสัยทัศน์ผู้นำมุ่งสู่เครือข่ายสหกรณ์แบบบูรณาการ” รุ่นที่ 2 ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
        วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “แผนพัฒนาวิสัยทัศน์ผู้นำมุ่งสู่เครือข่ายสหกรณ์แบบบูรณาการ” รุ่นที่ 2 โดยมี ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง ชสอ. กับสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย หรือ ACCU เพี่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ได้มีทัศนคติและมุมมองใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความเป็นผู้นำของตนเอง และนำไปใช้ในการพัฒนาองค์กรของตนเองให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก้าวทันต่อสภาพแวดล้อมองค์กรที่เปลี่ยนไปได้มากขึ้น ตลอดจนทำให้เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์มีความเข้มแข็งต่อไป ระหว่างวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2567 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 35 คน ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 05 ก.พ. 2567
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM