ชสอ. ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานของและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
        วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ มอบหมายให้ นายธงชัย วิทยานุกรณ์ รองประธานกรรมการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ พันตำรวจโท อัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 53 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานของ ขสอ. พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารงานและวิธีการปฏิบัติงาน พร้อมเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 02 ก.พ. 2567
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM