ชสอ. ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร TOT of the Business Solution No.33 เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
        วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567  รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายธงชัย วิทยานุกรณ์ รองประธานกรรมการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางประภาษร ทิพย์ดี นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร TOT of the Business Solution No.33 จากประเทศบังกลาเทศ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เนปาล และศรีลังกา เข้าศึกษาดูงาน ชสอ.  และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 01 ก.พ. 2567
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM