พิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ. ประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด
        วันที่ 31 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ร่วมเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ. ประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด ร่วมกับ นายธนบูลย์ สหัสสานนท์ ประธานกรรมการ พร้อมกันนี้มี นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล กรรมการและเลขานุการ พันจ่าเอก ณฐกร แก้วดี ดร.สุริยะ ชมศรีเมฆ กรรมการดำเนินการ เข้าร่วมด้วย โดยได้รับเกียรติจาก คุณจงรักษ์ ฤทธิ์ประวัติ กรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี จำกัด และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดี
        ชสอ. ได้ทำการมอบป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ประจำปี 2566 ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด ซึ่งผ่านการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ. ได้เกรดในระดับ A มีความมุ่งมั่นบริหารงานสหกรณ์ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี กินดี อยู่ดี มีความสุข ส่งผลให้สหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง
ในโอกาสนี้คณะของ ชสอ. ได้เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จำกัด ด้วย
 
 
วันที่เขียนข่าว : 31 ม.ค. 2567
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM