พิธีเปิดโครงการอบรม เรื่อง “ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสหกรณ์” จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันตก
        เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรม เรื่อง “ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสหกรณ์” จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันตก พร้อมด้วย พันจ่าเอก ณฐกร แก้วดี นายชำนาญ อมตเวทย์ นายเทิม มิตรจิต กรรมการดำเนินการ เข้าร่วมพร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนการจัดโครงการ จำนวนเงิน 200,000 บาท โดยมี ดร.สุริยะ ชมศรีเมฆ ประธานกรรมการ เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันตก กล่าวรายงานและรับมอบ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรผู้มากความสามารถ นายธีรภพ บัวจีน ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี นายชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์ อดีตสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี และนายอนันต์ ชาตรูประชีวิน อดีตผู้จัดการใหญ่และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการการลงทุน ชสอ. บรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 137 คน 40 สหกรณ์ ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2567 ณ โรงแรมโกลเด้นซี อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่เขียนข่าว : 27 ม.ค. 2567
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM