พิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ. ประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลย จำกัด
        เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ร่วมเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ. ประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลย จำกัด ร่วมกับ นพ.สุรชัย นิวัตยะกุล ประธานกรรมการ พร้อมกันนี้มี พันจ่าเอก ณฐกร แก้วดี กรรมการดำเนินการ นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล กรรมการและเลขานุการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่  และ ดร.ณสรวง ก้อนวิมล ที่ปรึกษา ชสอ. เข้าร่วมด้วย โดยได้รับเกียรติจาก นายวิรัตน์ พุทธทองศรี ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดี
 
        ชสอ. ได้ทำการมอบป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ. ประจำปี 2566 ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลย จำกัด ซึ่งผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานของ ชสอ. ได้เกรดในระดับ A มีความมุ่งมั่นบริหารงานสหกรณ์ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี กินดี อยู่ดี มีความสุข ส่งผลให้สหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง
        ในโอกาสนี้คณะของ ชสอ. ได้เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดเลย จำกัด  ด้วย
วันที่เขียนข่าว : 26 ม.ค. 2567
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM