พิธีเปิดการสัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting เรื่อง “แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกฎกระทรวง”
        วันที่ 24 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดสัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting เรื่อง “แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกฎกระทรวง” โดยมี นายวิทยา ประเทศ ประธานกรรมการวิชาการ กล่าวรายงาน และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในงานสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        ทั้งนี้ ชสอ. ขอขอบคุณ นายรุ่งโรจน์ สรวุฒิพิบูลย์ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นกับผู้เข้ารับการสัมมนา จำนวน 195 คน 112 สหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 24 ม.ค. 2567
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM