ชสอ. เข้าร่วมประชุมพิจารณาอัตราการจ่ายเงินปันผลของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร
        วันที่ 23 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา นายเสนอ วิสุทธนะ รองประธานกรรมการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมประชุมพิจารณาอัตราการจ่ายเงินปันผลของสหกรณ์ โดยมี นายธนรัฐ โคจรานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ประธานการประชุม และมีผู้แทน สสท. และชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ เข้าร่วมประชุม  โดยในการประชุม ชสอ. ชี้แจงยืนยันอัตราการจ่ายเงินปันผลตามกฎกระทรวงปัจจุบันเหมาะสมแล้ว เพราะการจัดสรรอัตราเงินปันผลขึ้นอยู่กับการจัดสรรกำไรสุทธิของแต่ละสหกรณ์ โดยการบริหารของสหกรณ์แต่ละแห่งมีต้นทุนที่แตกต่างกัน ทั้งในส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้ เงินเฉลี่ยคืน ทุนสำรอง ผลตอบแทนจากการลงทุนต่างๆ การจัดสรรสวัสดิการ และปัจจุบันการจ่ายอัตราเงินปันผลของสหกรณ์ไม่เกิน 10% อยู่แล้ว  ซึ่งไม่มีผลกระทบอะไรกับการบริหารงาน การปรับอัตราการจ่ายเงินปันผลสหกรณ์ไม่ใช่แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนรายย่อยที่ถูกต้องตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เสนอทบทวนอัตราเงินปันผลให้เหมาะสม โดยที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันที่จะนัดหารือแนวทางเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับสหกรณ์ตามเหตุผลที่ผู้แทนของชุมนุมสหกรณ์ได้นำเสนอ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร
วันที่เขียนข่าว : 23 ม.ค. 2567
ผู้เขียนข่าว :
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM