ชสอ. ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานและเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
       วันที่ 18 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ มอบหมายให้ นายเสนอ วิสุทธนะ รองประธานกรรมการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ พลโท พิสุทธิศักดิ์ ทัพเจริญภูมิ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด พร้อมด้วย คณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการ จำนวน 21 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานของ ชสอ. และเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ของสหกรณ์ต่อไป ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 18 ม.ค. 2567
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM