โครงการอบรม หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์" รุ่นที่ 27 (สหกรณ์ขนาดเล็ก)
        เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์  ประธานกรรมการ ชสอ. บรรยายพิเศษ ในโครงการอบรม หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์" รุ่นที่ 27 (สหกรณ์ขนาดเล็ก) โดยมี นายวิทยา ประเทศ รองประธานกรรมการ นายสมยศ เสาวคนธ์ นายบุญธรรม เดชบุญ และนายสามัคคี เดชกล้า กรรมการดำเนินการ ชสอ. ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าอบรม จำนวน 94 คน 50 สหกรณ์ ระหว่างวันที่ 11-12, 15-17 มกราคม 2567 ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียนพาเลซ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
 
        ทั้งนี้ การจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว ชสอ. พิจารณาเห็นว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ซึ่งสมาชิกเลือกขึ้นมาเป็นตัวแทนในการบริหารงานของสหกรณ์ ต้องมีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ และดำเนินการทั้งปวงของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนากรรมการสหกรณ์สู่การเป็นมืออาชีพ และนำความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งต่อไป
วันที่เขียนข่าว : 16 ม.ค. 2567
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM