ชสอ. ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จำกัด พร้อมด้วยคณะ เข้าศึกษาดูงานการบริหารงานด้านสินเชื่อของ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
        วันที่ 19 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ มอบหมายให้ นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สำนักธุรกิจ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ นายวิพนธ์ จิตรจักร์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ จำนวน 6 คน และ ดร.ณสรวง ก้อนวิมล เข้าศึกษาดูงานการบริหารงานด้านสินเชื่อของ ชสอ. และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 19 ธ.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM