ชสอ. ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท อีซูซุมอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด
        วันที่ 18 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยพันจ่าเอก ณฐกร แก้วดี กรรมการดำเนินการและประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนา ชสอ. ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท อีซูซุมอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีกับสหกรณ์ที่บริหารกิจการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และเชิญชวนให้สมาชิกสหกรณ์ประกอบอาชีพเสริมด้วยการขายสินค้าในตลาดกลางออนไลน์ของ ชสอ. ซึ่งสามารถประสานไปยังสหกรณ์เพื่อขอวิทยากรจาก ชสอ. มาให้ความรู้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นด้วยระบบสหกรณ์ ทั้งนี้ได้มอบของที่ระลึก ให้กับสหกรณ์ โดยมีนายอาลี นิมะ ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงอาหาร ASSY บริษัท อีซูซุมอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่เขียนข่าว : 18 ธ.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM