โครงการสัมมนาเรื่อง "จับจุดอันตรายทางการเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต" จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
        วันที่ 16 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายเสนอ วิสุทธนะ นายธงชัย วิทยานุกรณ์ รองประธานกรรมการ พันจ่าเอก ณฐกร แก้วดี นายคำนึง โสตถิอุดม นายชำนาญ อมตเวทย์ กรรมการดำเนินการ ร้อยตำรวจเอกสุวิทย์ มากด้วง ที่ปรึกษา และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง "จับจุดอันตรายทางการเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต" จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ ชสอ. สนับสนุนงบประมาณให้กับเขตพื้นที่ฯ จำนวนเงิน 200,000 บาท มีผู้เข้าร่วม 46 สหกรณ์ 115 คน ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
วันที่เขียนข่าว : 16 ธ.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM