ชสอ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี จำกัด
        วันที่ 16 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี จำกัด พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานของสมาชิกสหกรณ์ ร่วมกับนายอภิเดช พรหมคุ้ม ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ และแสดงความยินดีกับสหกรณ์ฯ ที่บริหารกิจการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ทั้งนี้ยังได้พบปะพูดคุยกับสมาชิกของสหกรณ์ในที่ประชุมใหญ่ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีความมั่นใจในการบริหารกิจการของสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและมีความมั่นคง รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยระบบสหกรณ์ ณ โรงแรม Diamond plaza อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่เขียนข่าว : 16 ธ.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM