ชสอ. ให้การต้อนรับกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด พร้อมด้วยคณะ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคล และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
        วันที่ 13 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายธงชัย วิทยานุกรณ์ รองประธานกรรมการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล กรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ฯ จำนวน 12 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลของ ชสอ. และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 13 ธ.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM