พิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์มาตรฐาน ประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารบก จำกัด
     เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารบก จำกัด ร่วมกับ พลตรีนพรัตน์ นาคจันทึก ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารจก จำกัด  พร้อมด้วย นายชำนาญ อมตเวทย์ กรรมการดำเนินการ และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. โดยมีคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกจาก ชสอ. ให้เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ประจำปี 2566
     ชสอ. ได้ทำการมอบป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ประจำปี 2566 ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารบก จำกัด ซึ่งผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานของ ชสอ. ได้เกรดในระดับ A มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตามหลักการสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์มีการดำเนินงานที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดประโยชน์แก่สมาชิกสูงสุด
 
วันที่เขียนข่าว : 15 ธ.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM