พิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์มาตรฐาน ประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์ จำกัด
     เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์ พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์มาตรฐาน ประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์ จำกัด ร่วมกับ นางสาวพรรณวรัช ยมสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ สอ.กระทรวงพาณิชย์ จก. พร้อมด้วย นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล กรรมการและเลขานุการ นายณฐกร แก้วดี กรรมการดำเนินการ ชสอ. โดยมี คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์ รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติจาก สอ.กรมการค้าภายใน จก. ร่วมแสดความยินดีในโอกาสที่สหกรณ์ได้รับการคัดเลือกจาก ชสอ. ให้เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ประจำปี 2566
     ชสอ. ได้ทำการมอบป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ประจำปี 2566 ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์ จำกัด ซึ่งผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานของ ชสอ. ได้เกรดในระดับ A  มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี มุ่งมั่นบริหารงานให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นแนวทางในการบริหารงานสหกรณ์ มีการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักการ วิธีการสหกรณ์
 
;
วันที่เขียนข่าว : 12 ธ.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM