ชสอ. ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระและมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด เนื่องในโอกาสครบรอบ 43 ปี
        วันที่ 8 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระและมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี กับ นางจิตรมณี สุวรรณพูล ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด เนื่องในโอกาสครบรอบ 43 ปี วันก่อตั้ง และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้เกษียณอายุการทำงาน ณ สำนักงานสหกรณ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
วันที่เขียนข่าว : 08 ธ.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM