ชสอ. เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึกกองเรือยุทธการ จำกัด
        วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึกกองเรือยุทธการ จำกัด โดยได้พบปะสมาชิกสหกรณ์เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับสหกรณ์ที่บริหารกิจการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมี พล.ร.ต.พนม ควรประดิษฐ์  ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ เป็นผู้รับมอบ และดำเนินการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี2566 ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกประการ ณ อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
วันที่เขียนข่าว : 29 พ.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM