พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์” รุ่นที่ 26 (สำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่) ผ่านระบบ Zoom Meeting
       วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์” รุ่นที่ 26 (สำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่) ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี นายวิทยา ประเทศ ประธานกรรมการวิชาการ กล่าวรายงาน และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ กล่าวต้อนรับ เพื่อให้ผู้บริหารสหกรณ์เป็นผู้มีคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการสหกรณ์ ตามประกาศกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 สหกรณ์ขนาดใหญ่ต้องมีกรรมการซึ่งผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนดอย่างน้อยสามคน  มีผู้เข้าร่วมอบรม 51 คน 18 สหกรณ์ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน และ 1,13-14 ธันวาคม 2566 อบรมออนไลน์ ณ สำนักงาน ชสอ. และอบรมออนไซต์ ระหว่างวันที่ 18 – 21 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
วันที่เขียนข่าว : 29 พ.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM