ชสอ. เข้าพบ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ กระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ กทม.
        วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ มอบหมายให้ นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล กรรมการและเลขานุการ นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ นายยุทธนา ชุ่มจิต ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมฯ  นายสิทธิชัย พิกุลแกม เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ และนายประสงค์ กระแสร์พันธุ์  ผู้ไกล่เกลี่ยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ชสอ.  ร่วมกับ พันตำรวจโท ปรีชา  อับดุลเลาะห์ ประธานชมรมผู้ไกล่เกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและคณะ เข้าพบ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ กระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ กทม. เพื่อหารือการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาคประชาชน โดยใช้ระบบสหกรณ์และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา  ซึ่งการหารือได้นำเสนอถึงการเพิ่มทุนทรัพย์ของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนจากเดิมที่ไกล่เกลี่ยได้ในทุนทรัพย์ไม่เกิน 5 แสนบาท ขอปรับเพิ่มเป็นไกล่เกลี่ยในทุนทรัพย์ไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้การไกล่เกลี่ยเข้าถึงการแก้ไขปัญหากับสมาชิกสหกรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวโดยท่านรัฐมนตรีฯ ได้ขอรับเรื่องดังกล่าวไปพิจารณา เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป
วันที่เขียนข่าว : 24 พ.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM