พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร”ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคใต้ ณ โรงแรมอินฟินิตี้ อ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
        วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร”ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” พร้อมด้วย นายธงชัย วิทยานุกรณ์ รองประธานกรรมการ นายสงบ จินะแปง นายสมยศ เสาวคนธ์ พันจ่าเอก ณฐกร แก้วดี  นายเกรียงศักดิ์ เนื้อสีจัน นายเอนก ล่วงลือ นายคำนึง โสตถิอุดม นายชำนาญ อมตเวทย์ ดร.สุริยะ ชมศรีเมฆ กรรมการดำเนินการ ร้อยตำรวจเอก สุวิทย์ มากด้วง ที่ปรึกษา และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมให้การต้อนรับและมอบงบประมาณสนับสนุน จำนวนเงิน 300,000 บาท ให้กับเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคใต้ ในการดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วม 47 สหกรณ์ 121 คน ณ โรงแรมอินฟินิตี้ อ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2566 
       ทั้งนี้ ขอขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ที่ให้การต้อนรับ และในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร ชสอ. ได้เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์สมาชิกในจังหวัดกระบี่ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากสหกรณ์สมาชิกด้วย ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ จำกัด
วันที่เขียนข่าว : 24 พ.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM