ชสอ. มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด เนื่องในโอกาสงานทำบุญครบรอบ 23 ปี
        วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ พร้อมด้วย นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล กรรมการและเลขานุการ ร่วมพิธีสงฆ์และมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายอุดมพร ทิพย์โพธิ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด เนื่องในโอกาสงานทำบุญครบรอบ 23 ปี ณ สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
 
"ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สมาชิก บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อองค์กรที่มีความมั่นคงและยั่งยืน"
วันที่เขียนข่าว : 23 พ.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM