ชสอ. เข้าร่วมโครงการสัมมนา “การลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนโดยกองทุนส่วนบุคคล” จัดโดย เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
        เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา รองประธานกรรมการ นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล กรรมการและเลขานุการ พันจ่าเอกณฐกร แก้วดี นายชำนาญ อมตเวทย์ นายเทิม มิตรจิต กรรมการดำเนินการ และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมโครงการสัมมนา “การลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนโดยกองทุนส่วนบุคคล” จัดโดย เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 โดยวิทยากร ดร. ชาติชาย พยุหนาวีชัย อดีต CEO ธนาคาออมสิน บรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดเงิน และตลาดทุน”  นางสาวสริกวรรณ มงคลสวัสดิ์ ผู้จัดการส่วนบริหารสภาพคล่อง บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) บรรยาย เรื่อง “การบริหารการเงินการลงทุนของสหกรณ์” และนายวินัย  นิยโมสถ อดีตรองประธานกรรมการ ชสอ. บรรยายเรื่อง “การลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย” 
       ทั้งนี้ ชสอ. สนับสนุนงบประมาณโครงการดังกล่าว จำนวน 200,000 บาท ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2566 มีผู้เข้าร่วม 81 คน 48 สหกรณ์ ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่เขียนข่าว : 18 พ.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM