ชสอ. ให้การต้อนรับ คณะผู้นำสหกรณ์ KFCC ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โครงการแลกเปลี่ยนผู้นำสหกรณ์เกาหลี - ไทย ประจำปี 2566
        วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ชสอ. ให้การต้อนรับ คณะผู้นำสหกรณ์ KFCC ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โครงการแลกเปลี่ยนผู้นำสหกรณ์เกาหลี - ไทย ประจำปี 2566 จำนวน 20 คน เข้าศึกษาดูงาน ชสอ. และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี โดยมีกำหนดการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16 - 23 พฤศจิกายน 2566
วันที่เขียนข่าว : 17 พ.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM