ขอเชิญชวนสหกรณ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออมเนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2566
[เอกสารแนบ]
       ชสอ. ขอเชิญชวนสหกรณ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออมเนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีกิจกรรม ดังนี้
 
1. กิจกรรมส่งเสริมการออมของสหกรณ์ออมทรัพย์
        โดยสหกรณ์ที่นำเงินมาฝากกับ ชสอ. ทั้ง เงินฝากประจำและตั๋วสัญญาใช้เงิน รุ่นวันออมแห่งชาติ ปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน – 10 พฤศจิกายน 2566 
รับฟรี กระบอกน้ำร้อน–เย็น รุ่นวันออมแห่งชาติ จำนวน 1 ใบ
 
2.กิจกรรมส่งเสริมการออมให้กับสมาชิก
        โดยขอเชิญชวนสหกรณ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมเนื่องในวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2566 ให้กับสมาชิก และขอความร่วมมือให้สหกรณ์จัดส่งภาพข่าวกิจกรรมดังกล่าวมายัง ชสอ. ทาง E-mail: info@fsct.com เพื่อรวบรวมและทำประชาสัมพันธ์ต่อไปในนามของขบวนการสหกรณ์ไทย
 
3. กิจกรรมการสัมมนาเนื่องในวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2566
        ขอเชิญท่านและผู้แทนสหกรณ์ จำนวน 2 คน เข้าร่วมการสัมมนาเนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2566 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ในวันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00–12.30 น.
ณ ห้องประชุม 701 สำนักงาน ชสอ.
        โดยแจ้งความจำนงในใบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาฯ ไปยังฝ่ายสื่อสารองค์การ โทรสาร  0 2496 1177 และ 0 2496 1188 หรือ E-mail: info@fsct.com
ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2566
วันที่เขียนข่าว : 19 ก.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM