ชสอ. เปิดให้บริการเงินรับฝาก/ตั๋วสัญญาใช้เงิน ระยะ 7 วัน และ 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2566 เป็นต้นไป
        ตามที่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ได้เปิดรับเงินฝากประจำ และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ระยะ 7 วัน และ 14 วัน เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการลงทุนเงินระยะสั้นที่ให้ผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารเงินระยะสั้นให้แก่สมาชิก และสหกรณ์ทั่วไป
       
 
 
โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2566 เป็นต้นไป 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเงินทุน ชสอ.
โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 127-128และ 109
 
 
วันที่เขียนข่าว : 13 ก.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM