ชสอ. เปิดให้บริการเงินรับฝาก/ตั๋วสัญญาใช้เงิน ชสอ. “รุ่นวันออมแห่งชาติ ปี 2566”
 
        ตามที่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ได้เปิดรับเงินฝากประจำ และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน รุ่นออมทรัพย์รับวันแม่ ปี 2566 เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการส่งเสริมการออม เนื่องในวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม ของทุกปีและเป็นการเพิ่มช่องทางการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีแก่สหกรณ์
       
 
 
โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน - 10 พฤศจิกายน 2566 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเงินทุน ชสอ.
โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 127-128และ 109
 
 
วันที่เขียนข่าว : 13 ก.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM