พิธีเปิดการสัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting เรื่อง “คิดบวกสร้างสุข เพิ่มความสำเร็จในการทำงาน” เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566
        วันที่ 7 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการสัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting เรื่อง “คิดบวกสร้างสุข เพิ่มความสำเร็จในการทำงาน” โดยมี นายวิทยา ประเทศ ประธานกรรมการวิชาการ กล่าวต้อนรับ เพื่อพัฒนาบุคคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้มีความคิดทางบวก เสริมสร้างทัศนคติที่ดี สร้างพลังใจในการทำงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พิศาล อุตสาหพงษ์ ผู้อำนวยการ บริษ้ทพิศาล โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ปเทรนนิ่ง จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ จำนวน 156 คน 87 สหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 07 ก.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM