ชสอ. ฉลองครบรอบ 51 ปี และลงนามความร่วมมือ MEA ลงนามสัญญาจ้างติดตั้ง Solar Rooftop
        วันที่ 1 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ ชสอ. จัดพิธีทำบุญครบรอบ 51 ปี วันก่อตั้ง พร้อมทั้งสักการะพระพุทธมงคลมหาชนอภิปูชนีย์ ศาลพระพรหม และศาลตายาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ ชสอ. เพื่อความเป็นสิริมงคล และถือเป็นฤกษ์ดีในการจัดพิธีลงนามในสัญญาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ระหว่าง ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กับ การไฟฟ้านครหลวง MEA โดย รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่  ร่วมด้วย นายสมชาย เรืองทรัพย์ ผู้อำนวยการกองธุรกิจเกี่ยวเนื่องหน่วยงานภาครัฐ พร้อมด้วย นายคเณศ พื้นผา หัวหน้าแผนกดูแลลูกค้าภาครัฐ 1 MEA ร่วมพิธีลงนามสัญญาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
 
        โดย ชสอ. ได้ว่าจ้างการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) MEA ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar rooftop) ณ สำนักงาน ชสอ. โดยมีขนาดกำลังติดตั้งรวมไม่น้อยกว่า 124.80 kWp เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งคาดการณ์ว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า และประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ 1 ล้านบาทต่อปี และคาดว่าจะลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 74.13 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี หรือเทียบเท่าการปลูกต้นสัก 4,200 ต้น 
 
        เนื่องจาก ชสอ. มีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าที่สูง จึงมีแนวคิดลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า โดยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) เนื่องจากเป็นระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าที่สะอาด โดยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงงานอาทิตย์ ที่ ชสอ. จะเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ตามระเบียบของ กฟน. ว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2558 ซึ่ง กฟน. มีหน่วยงานที่ให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่ายของ กฟน. เองได้ ทำให้ระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop ที่จะติดตั้งมีความมั่นคง ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในการติดตั้ง อีกทั้ง กฟน. มีความคล่องตัวและรวดเร็วในการประสานงานการขอใบอนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยผลประโยชน์จากการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop ทำให้ ชสอ. ลดภาระรายจ่ายค่าไฟฟ้าได้มากขึ้น และ กฟน. มีการรับประกันบำรุงรักษาตลอดระยะเวลา 2 ปี
วันที่เขียนข่าว : 01 ก.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM