ชสอ. ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบของที่ระลึก ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์การทหารราบ จำกัด เนื่องในโอกาสทำบุญสำนักงานสหกรณ์และมีพิธียกประดิษฐานพระ
        วันที่ 25 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล กรรมการและเลขานุการ นายโกวิท เกตุงาม ที่ปรึกษา ชสอ. ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบของที่ระลึก ให้แก่ พ.อ. สุเมศ พูลมี รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบ และ พ.ต. ภูธนพันธ์ โรจนเอกชัย ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์การทหารราบ จำกัด เนื่องในโอกาสทำบุญสำนักงานสหกรณ์และมีพิธียกประดิษฐานพระ เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่สหกรณ์
        โดยมี พล.ต. อาวุธ พุทธอำนวย ผบ.ศร. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระครูวิริยาธิการี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้ประกอบพิธีเบิกพระเนตร เจิม-ปิดทองป้ายพระนาม หรือแท่นฐานพระ โปรยข้าวตอกดอกไม้ที่แท่นฐานพระ ถวายห่มผ้าพระอังสา นำมาลัยสักการะ จุดธูปเทียนบูชาสักการะเป็นปฐม ณ สำนักงานสหกรณ์ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
        "พระพุทธอำนวยโชคสหกรณ์" องค์นี้ได้รับเมตตาจากพระครูวิริยาธิการี เจ้าอาวาสวัดหนองตาแต้ม รองเจ้าคณะอำเภอปราณบุรี มอบให้พร้อมทั้งถวายพระนามองค์พระพุทธปฏิมานี้ว่า "พระพุทธอำนวยโชคสหกร์ซึ่งมีความหมายว่า พระพุทธรูปที่อำนวยโชคลาภให้แก่ชาวสหกรณ์ฯ และมวลสมาชิก ผู้สักการะบูชา" เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 15 นิ้ว สูง 30 นิ้ว ทำด้วยโลหะทองเหลือง
วันที่เขียนข่าว : 25 ส.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM