ชสอ. ให้การต้อนรับคณะจาก APRACA ร่วมกับ NEDAC และ ICBA ประเทศสาธารณรัฐอินเดียและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ สำนักงาน จังหวัดนนทบุรี
        วันที่ 23 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายธงชัย วิทยานุกรณ์ รองประธานกรรมการ นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล กรรมการและเลขานุการ นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สำนักธุรกิจ ให้การต้อนรับ คณะจาก APRACA ร่วมกับ NEDAC และ ICBA ประเทศสาธารณรัฐอินเดียและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำนวน 23 คน เข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 23 ส.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM