ชสอ. ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคสมทบทุนเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ เนื่องในโอกาสงาน "ครบรอบ 44 ปี สอ.กฟผ. พร้อมก้าวสู่ปีที่ 45 อย่างยั่งยืน" ณ อาคารสำนักงานสหกรณ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
        วันที่ 23 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา นายเสนอ วิสุทธนะ รองประธานกรรมการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคสมทบทุนเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ โดยมี นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมรับมอบ เนื่องในโอกาสงาน “ครบรอบ 44 ปี สอ.กฟผ. พร้อมก้าวสู่ปีที่ 45 อย่างยั่งยืน“ ณ อาคารสำนักงานสหกรณ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
        สอ.กฟผ. ครบรอบ 44 ปี พร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่ 45 เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีความมั่นคงยั่งยืน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สอ.กฟผ. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยสร้างเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์ให้มีความมั่นคง ตลอดจนดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสมาชิก อีกทั้งยังนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการบริหารงานและการบริการสมาชิก ให้สามารถทำธุรกรรมได้ทุกที่ ทุกเวลาแบบ Real Time ด้วยการใช้ Mobile Application EGAT SC และ EGAT Saving “เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำด้วยนวัตกรรม เป็นที่พึ่งของสมาชิก มีความมั่นคงยั่งยืน”
วันที่เขียนข่าว : 23 ส.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM