ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบูรพาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
[เอกสารแนบ]
        ตามที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินประจำปี พุทธศักราช 2566 เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดบูรพาราม พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ในวันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นั้น
 
        ในการนี้ขอเรียนเชิญท่านและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมอนุโมทนาบุญถวายเป็นพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ ที่บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาวงศ์สว่าง ชื่อบัญชี กฐิน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่บัญชี 193-0-15456-9 และกรุณาส่งโทรสารใบตอบรับการ
นำส่งเงินพร้อมสำเนาใบสำคัญการโอนงิน ไปยัง ชสอ. ด้วย เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบยอดเงินทำบุญ และการจัดทำใบอนุโมทนาบัตรต่อไป
 
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุโมทนาบุญ และร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ชสอ. หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะมีโอกาสได้บำเพ็ญกุศลร่วมกัน ขออานิสงส์แห่งผลบุญที่ท่านได้ร่วมอนุโมทนาในครั้งนี้ จงดลบันคาลให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ ตลอดจนประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
 
วันที่เขียนข่าว : 23 ส.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM