สหกรณ์ออมทรัพย์กรมศุลกากร จำกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์
[เอกสารแนบ]
   ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์กรมศุลกากร จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการ จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ) 
 
       ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนดพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ เลขที่ 1 อาคาร 1 กรมศุลกากร ชั้น 1 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 21 สิงหาคม - 21 กันยายน 2566 เวลา 8.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
สอบถามรายะลเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2667 7000 ต่อ 4776, 4777
วันที่เขียนข่าว : 23 ส.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM