ชสอ. ร่วมพิธีสงฆ์และมอบของที่ระลึกให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี การก่อตั้ง
        วันที่ 21 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ พร้อมด้วย นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล กรรมการและเลขานุการ นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ร่วมพิธีสงฆ์และมอบของที่ระลึกให้แก่ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี การก่อตั้ง ณ สำนักงานสหกรณ์ ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
        บริษัทไทยเรยอน จำกัด บริษัทที่ผลิตเส้นใยเรยอนแห่งแรกในประเทศไทย ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2518 โดยจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการให้แก่พนักงานไม่สูงมากนัก จนกระทั่งพนักงานได้รวมตัวกันจัดตั้งสหภาพแรงงานขึ้น โดยชื่อ สหภาพแรงงานไทยเรยอน โดยการนำของนายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งประธานสหภาพแรงงานมาใน พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2534 และ พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2552 ต่อมากรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ทำการประกาศจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด เป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2526 ปัจจุบันมีสินทรัพย์รวม จำนวนเงิน 664,438,120.33 บาท จำนวนสมาชิก 1,175 คน บริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ “สหกรณ์มั่นคง  บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล นำสมาชิกสู่คุณภาพชีวิตที่ดี”
วันที่เขียนข่าว : 21 ส.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM