ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนผู้นำสหกรณ์ ไทย-เกาหลี ประจำปี 2566
[เอกสารแนบ]
******** เต็มแล้วค่ะ ********
 
 
        ด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (The Korean Federation of Community Credit Cooperatives : KFCC) ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนผู้นำสหกรณ์ไทย - เกาหลี ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 12 - 19 ตุลาคม 2566 ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนสหกรณ์ทั้งสองฝ่าย มีโอกาสศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านสหกรณ์ รวมถึงศึกษาสภาพสังคมเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ 
 
ชสอ. จึงขอเรียนเชิญผู้แทนสหกรณ์ จำนวน 1 ท่าน เข้าร่วมโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายในการ เดินทางคนละ 35,000.- บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 
สามารถแจ้งเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 8 กันยายน 2566
ทั้งนี้ ชสอ. จะคัดเลือกผู้สมัครตามลำดับ ก่อน - หลัง จำนวน 16 คน ตามเกณฑ์ที่ ชสอ. กำหนดเป็นสำคัญ 
 
สอบถามเพิ่มเติม  แผนกวิเทศน์สัมพันธ์  ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชสอ. 
โทรศัพท์:  0 2496 1199  ต่อ  334 (คุณกรกช) หรือ 318 (คุณขวัญกมล)
E-mail: info@fsct.com
วันที่เขียนข่าว : 21 ส.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM