ขอเรียนเชิญบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์เข้ารับการสัมมนาเรื่อง “กฎหมายสหกรณ์ กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์" ระหว่างวันที่ 10- 12ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
[เอกสารแนบ]
        ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดสัมมนา
รื่อง “กฎหมายสหกรณ์ กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์"
ระหว่างวันที่ 10- 12ตุลาคม 2566 
ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
 
        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจถึงสาระสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์ได้ ด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ให้เกิดประสิทธิภาพภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และกำหนดเป็นแนวทางในการบริหารงานสหกรณ์ได้
 
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณวินัย พัฒนรังษิวัฒนา
และสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 24 กันยายน 2566 
*ทั้งนี้ ชสอ.  ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมสัมมนาเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนตามรายชื่อไว้เท่านั้น
 
วันที่เขียนข่าว : 18 ส.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM