พิธีเปิดการสัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting เรื่อง “เทคนิคการบริหารจัดการงานธุรการมือโปรยุคใหม่”
        วันที่ 16 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการสัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting เรื่อง “เทคนิคการบริหารจัดการงานธุรการมือโปรยุคใหม่” โดยมี นายวิทยา ประเทศ ประธานกรรมการวิชาการ กล่าวต้อนรับ  เพื่อพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญของงานธุรการ และการบริหารงานธุรการอย่างมืออาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พรสวรรค์ วินิจสร นักวิชาการอิสระ อดีตรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ จำนวน 227 คน 127 สหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 16 ส.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM